Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Legislació d'àmbit estatal i autonòmic sobre drets i llibertats de les persones estrangeres a Espanya.

ÀMBIT ESTATAL

Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2000-544

Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009. https://www.boe.es/eli/es/rd/2011/04/20/557/con