Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Oficina de Drets Humans (ODH)

L’Oficina de Drets Humans (ODH) es recolza en els articulats de la Declaració Universal dels Drets Humans, en la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat i en el Pacte Internacional de Drets Civils i Polítics.

L’ODH té dos àmbits de treball:

- El d’atenció a la ciutadania, des d’on es fa assessorament jurídic i es recopila la informació i la documentació vinculada a la vulneració de drets fonamentals, especialment civils i polítics,  i també referents a situacions de discriminació.

- El de prevenció i sensibilització, des d’on es realitzen accions de sensibilització al voltant dels Drets Humans a la Ciutat  i dels drets de ciutadania, amb l’objectiu de prevenir i garantir l’exercici dels drets dels lleidatans i les lleidatanes.

Com a eixos fonamentals, a més de la vulneració dels drets fonamentals, es prioritza la vulneració dels drets civils i polítics (reunió, manifestació, associació, informació) i la discriminació pels següents motius:  per pertànyer a una ètnia, cultura o origen, per tenir una religió o convicció, per condició socioeconòmica, per edat, per l’estat de salut, per gènere i per orientació  sexual i/o expressió de gènere, entre altres.

Les funcions principals de l’ODH són:
- Informar i assessorar jurídicament a les persones que ho demanin.
- Acompanyar a les persones que han patit vulneració de drets fonamentals, civils i polítics i també situacions de discriminació.
- Facilitar la mediació entre les parts implicades en un conflicte per vulneració de drets i per discriminació.
- Recopilar la informació i la documentació de la Comissió Especial 1 d’Octubre.