Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Drets Humans a la Ciutat

El bon govern de la ciutat ha d'afavorir un entorn de reconeixement i de respecte dels Drets Humans de totes les persones que viuen a la ciutat. 

La llibertat col·lectiva i individual de les persones només es pot assegurar si totes elles veuen garantits els seus drets fonamentals, els civils i els polítics, els socials, econòmics i culturals, independentment del seu origen, ètnia, edat, gènere, orientació sexual, religió, llengua, nacionalitat, salut, discapacitat i/o situació socioeconòmica, entre altres. 

Aquests Drets estan recollits en la Carta Europea de Salvaguarda dels DDHH a la Ciutat.