Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Diversitat sexual i de gènere a la ciutat

La diversitat sexual i afectiva de la nostra societat complexa, activa la necessitat de realitzar accions per sensibilitzar a la ciutadania en la no discriminació per raons d’orientació sexual, identitat de gènere i expressió de gènere...

La Llei 11/2014, del 10 d’octubre per garantir els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i per erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia, té com a objectiu establir i regular els mitjans i les mesures per fer efectiu el dret a la igualtat i a la no-discriminació per raó d’orientació sexual, d’identitat de gènere o d’expressió de gènere, en els àmbits tant públics com privats, sobre els quals l’Administració de la Generalitat i els Ens Locals tenen competències.

Així mateix, i en compliment del que també regula la Llei esmentada, la Generalitat i els ens locals han de garantir el seu compliment i promoure les condicions per a fer-la plenament efectiva en els àmbits competencials respectius.

Una de les mesures que regula aquesta norma, és l’oferiment a la ciutadania d’un Servei Atenció Integral per atendre a les persones LGBTI que pateixin, hagin patit o estiguin en risc de patir discriminació o violència per LGBTI-fòbia, amb la finalitat de donar respostes adequades, àgils, properes i coordinades d’acord amb les necessitats d’aquestes persones.