Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

PRESENTACIÓ

Àngel Ros i Domingo. Alcalde de Lleida

La majoria de societats humanes tenen creences en una realitat superior, sobrenatural. Ens referim a una noció d'allò sagrat, i també a la creença en éssers o forces espirituals. Aquest conjunt de creences envolten les accions i vivències de la vida quotidiana de moltes persones. Tal com planteja Carles Salazar (2009): "La creença religiosa és una creença «ordinària» en un món o en uns éssers extraordinaris."

Lleida, al llarg de la seva història, ja sigui per motius econòmics (rutes comercials), polítics (ocupacions, conflictes bèl·lics) o d'una altra índole, ha estat un escenari de confluència de diferents pobles i persones. És per això que les creences religioses presents en aquest territori s'han caracteritzat per la diversitat al llarg del temps i l'espai. I aquesta riquesa també es manifesta en el present.

El mapa dels espais de culte de les tradicions religioses i espirituals de Lleida que es presenta vol mostrar aquesta gran varietat de creences i pràctiques entorn al fenomen religiós i espiritual a la nostra ciutat. Accentuant el fet que la finalitat última és contribuir al coneixement, apropament i diàleg entre els grups, i entre cada tradició i la ciutadania en general, és a dir, el mapa pretén ser una eina per a la comprensió de les tradicions religioses i espirituals, per crear espais de trobada i diàleg dins el conjunt de la ciutadania, sempre en el marc del respecte dins la diversitat. L'apropament als altres, creiem, només es pot fer des de l'obertura, el coneixement, la comprensió i el respecte.

Des de l'any 2005, Lleida compta amb l'Assemblea Municipal de les Religions, un òrgan de participació sectorial creat per l'Ajuntament de Lleida. El treball que s'ha realitzat aquests anys des de la Regidoria de Drets Civils, Cooperació i Igualtat en l'impuls de l'exercici del dret a la llibertat de consciència i religió s'aglutina ara en aquesta publicació. El foment del diàleg interreligiós amb la finalitat de sensibilitzar la ciutadania vers la cultura de pau i el respecte pels drets humans va ser la motivació per a l'elaboració d'un document sobre les tradicions religioses i espirituals que ens les permetés visualitzar a la nostra ciutat.

La metodologia emprada per a la realització de l'estudi es va concretar en una fase de recollida de dades mitjançant enquestes i, en moltes ocasions, acompanyada de visites als espais de cada grup i trobades personals amb els seus representants, seguida d'una fase de buidatge i anàlisi de dades, i la creació d'una nova base de dades de les comunitats o entitats de cada tradició. Finalment, es va procedir a la redacció d'una breu presentació a cada tradició religiosa o espiritual per tal de comprendre millor cada grup. Aquest procés l'ha realitzat al llarg dels anys 2010 i 2011 un equip format per set persones en les diferents fases i finalitza amb la publicació d'aquest document.

A partir de la informació recollida es va veure la necessitat d'elaborar-la en dos formats diferents. D'una banda, s'ha creat un mapa digital que permet trobar la informació pràctica de cada entitat religiosa i situar-la en el plànol de Lleida de forma ràpida i eficaç. El document imprès ens dóna la possibilitat de presentar la informació contextualitzada de cada tradició, a més de poder descriure cada entitat més detalladament i en extensió. Quant a apartats, es mostra una descripció conceptual de cada tradició i es divideixen en: les conviccions principals, els textos de referència i les pràctiques de cada tradició. I en un altre apartat, les dades pràctiques de les entitats: nom, adreça, telèfon, horaris, espai web, etc.

Per tal de fer visible la diversitat religiosa de Lleida, es mostra un notable nombre d'entitats. Així doncs, el criteri seguit a l'hora d'incloure les comunitats o grups, a més d'aquells que disposen d'espai de culte o pràctica religiosa regulada, també és el de realçar els que, per la seva trajectòria o activitat, aporten riquesa i diversitat a la ciutat. Com es veurà en el cas de la tradició hinduista, cap dels tres grups compta amb un espai obert al públic, però, tot i això, realitzen activitats (cursos, xerrades, celebracions...) o representen unes pràctiques espirituals particulars que poden despertar l'interès de la ciutadania.

Així doncs, el que volem és donar informació sobre les diferents creences que actualment s'expressen a Lleida, tot desitjant que esdevingui una eina útil per a la millora de la convivència i el diàleg.