Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Llibertat de consciència i religió

Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (Saint Denis, maig de 2000) Adhesió de l’Ajuntament de Lleida l’octubre de 2001 Article III - DRET A LA LLIBERTAT CULTURAL, LINGÜÍSTICA I RELIGIOSA

La llibertat de consciència i de religió individual i col·lectiva queda garantida per les autoritats municipals a tots els ciutadans i ciutadanes. En el marc de la legislació nacional, les autoritats municipals duen a terme totes les accions necessàries per garantir aquest dret i vetllen per evitar la creació de guetos.

En el respecte del laïcisme, les ciutats afavoreixen la tolerància mútua entre creients i no-creients, com també entre les diferents religions.

Article III-Dret a la llibertat cultural, lingüística i religiosa de la Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat.