Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Espais de diversitat religiosa

Conjunt de creences i pràctiques basades en els ensenyaments de Siddhartha Gautama (Buda) aplegat en una varietat d'escoles o corrents.

Entre les seves conviccions principals destaquen les "quatre nobles veritats" que va proclamar Buda.
• Primer, l'existència humana és sofriment.
• Segon, l'origen del dolor es troba en el desig.
• Tercer, l'abolició del desig comporta l'erradicació del patiment.
• Quart, el camí obert per Buda (camí dels vuit passos o camí del centre) durà a l'extinció del dolor o nirvana, que és la darrera finalitat de l'existència, i la que acaba amb la successió de reencarnacions i porta l'ésser humà a la il·luminació (bodhi) seguint l'exemple de Buda.

-El budisme a Lleida:

El budisme a la nostra ciutat, trobem el Dojo Zen, situat al carrer Cavallers i dinamitzat per l'Associació Cultural Zen de Lleida des de l'any 1980, i el Grup de Lleida Escola Sanbo Betania, que tenen el seu espai de trobada a la parròquia de Santa Teresina des del 1986. Ambdós grups participen en l'Associació UNESCO de Lleida per al diàleg interreligiós.

També tenim constància de l'existència d'un grup que practica el budisme tibetà a la nostra ciutat. 

Més informació: Les tradicions religioses i espirituals

És una de les religions monoteistes amb més persones seguidores. La religió cristiana gira al voltant de la vida i les obres del messies Jesús de Natzaret (Jesucrist), nascut a Betlem (Jerusalem) fa més de dos mil anys. El cristianisme es va originar a partir del judaisme, amb el qual comparteix alguns textos sagrats, entre altres característiques.

Les diferents branques del Cristianisme a Lleida:

 •  Cristianisme Catòlic: El cristianisme catòlic romà es distingeix per la importància que dona a l'anomenada "paraula de Déu", a la tradició de l'Església i a la celebració dels sagraments. L'estructura del món catòlic es divideix en bisbats, i aquests en parròquies, al capdamunt de les quals hi ha el rector, de vegades ajudat per un vicari o sacerdot adscrit.
 • Cristianisme Evangèlic: El naixement del cristianisme evangèlic va ser la llibertat personal per llegir, investigar i interpretar la Bíblia que es va iniciar al segle XVI amb la reforma de Luter, i també amb la traducció de la Bíblia. Aquests fets van propiciar que aquesta pogués ser llegida pel màxim nombre de persones possible, més enllà dels grups i autoritats eclesiàstiques del catolicisme. Això va produir el desenvolupament de noves tendències dins el cristianisme, com el protestantisme, que va donar lloc a una gran diversitat de branques, tot i que en el trencament amb l'Església catòlica hi van intervenir molts altres factors.
 • Cristianisme Ortodox: El cristianisme ortodox atorga molta importància a la Bíblia, a la tradició configurada a partir de les decisions dels concilis i textos dels grans pensadors religiosos, i també a l'autoritat dels bisbes i patriarques.
 • Altres comunitats cristianes:

-Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies, Testimonis Cristians de Jehovà.

Més informació: Les tradicions religioses i espirituals

La Fe Bahá’í va ser fundada per Bahà’u’llah (1817-1892). Es tracta d’una fe nascuda a Pèrsia (actual Iran) al segle XIX. Una de les seves particularitats és el reconeixement de totes les religions i de la seva unicitat en l’expressió d’allò diví. La Fe Bahá’í proposa la unitat del gènere humà, la “unitat en la diversitat”.

Destaquem algunes de les conviccions fonamentals de la Fe Bahá’í:

 • La dimensió material i espiritual de la persona, i el propòsit del desenvolupament espiritual mitjançant l’oració i la meditació. Cada persona és la responsable del seu creixement espiritual.
 • La igualtat dels homes i les dones.
 • L’harmonia entre la ciència i la religió.
 • La continuïtat de la vida més enllà de la mort, d’on deriva la necessitat de la preparació espiritual, de l’ànima, que és immortal.
 • La capacitat humana d’investigar per un mateix, de buscar la veritat i conèixer i estimar Déu.

-Fe Bahá'í a Lleida:

Els grups locals de la Fe bahá’í, que, tot i no estar establerts a la ciutat de Lleida, sinó al Pla d’Urgell, l’Urgell i les Garrigues, participen del grup de diàleg interreligiós dels Amics de la UNESCO de Lleida des de la seva creació, l’any 2003.

Cal destacar en les terres de Lleida el grup “Comunitat Bahá'í de les terres de Lleida”.

Més informació: Les tradicions religioses i espirituals

És un concepte que utilitza a Occident per aglutinar el conjunt de conviccions i pràctiques religioses provinents de l’Índia, també anomenades sanatana dharma (llei còsmica universal sense origen).

Alguns dels elements comuns de l’hinduisme són la doctrina en el karma i la creença en la revelació divina dels Veda (textos primordials).
La llei del karma fa referència a les conseqüències positives i negatives que deixa cada acte i pensament en la persona que les desenvolupa. Cal destacar la gran varietat de creences i pràctiques que acull l’hinduisme en el seu interior.

-L'hinduisme a Lleida:

A la nostra ciutat, volem destacar la presència de tres grups: Brahma Kumaris, el grup Misión San Nirankari i un grup de Satsang.

Mostren un cert rebuig en ser considerats grups hinduistes, i tot i que entenem i respectem la seva opció, a l’hora de la classificació en una tendència religiosa considerem que el marc filosòfic, moral i religiós d’on s’originen té molts elements en comú amb la religió i cultura hindús.

Més informació: Les tradicions religioses i espirituals

Es va originar a l’Aràbia al segle VII. Muhhammad (Mahoma), profeta de l’Islam, és la persona que va viure la revelació d’Al·là (Déu) a través de l’àngel Gabriel, que va ser qui li va donar l’encàrrec de transmetre-la a les persones el fet de predicar-ne paraules i actes, guiant així els actes dels musulmans i musulmanes.

Islam significa submissió a la voluntat de Déu, situació que portarà la pau (salam).

 Una de les conviccions principals és el tawhid, que expressa la unitat i la unicitat d’Al·là (Déu), considerant que Al·là és una sola força que abasta tota l’existència.

-L'Islam a Lleida:

Des de principis del segle VIII fins a mitjan segle XII, la ciutat de Lleida va ser territori musulmà, és a dir, islàmica. L’avui dia conegut com a turó de la Seu va ser l’espai central de la ciutat àrab, amb la fortalesa andalusina de la Suda i la mesquita com a espais centrals. Sobre l’antiga mesquita es va construir la catedral catòlica, actualment coneguda amb el nom de Seu Vella. Amb aquest breu incís volem destacar que la religió musulmana a Lleida ha estat un fenomen social i cultural que ha marcat la història de la ciutat.

A les darreries del segle XX, sobretot a finals de la dècada dels 80, la ciutat de Lleida inicia un procés de recepció de població africana, entre la qual es destaca la d’origen magrebí, migracions motivades per qüestions polítiques i econòmiques. Molta població procedent del nord d’Àfrica i Àfrica Occidental tenen en comú la religió musulmana.

On volem destacar els grups que hi ha a Lleida:

 • Mesquita Omar
 • Comunitat islàmica Ibn Hazm
 • Comunitat musulmana Lleida Pirineus
 • Comunitat islàmica Aloumma de Lleida
 • Germans de Touba
 • Tariqa Tijaniyya

Més informació: Les tradicions religioses i espirituals