Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Dret a la llibertat cultural, lingüística i de consciència i religió

Carta Europea de Salvaguarda dels Drets Humans a la Ciutat (Saint Denis, maig de 2000)

Adhesió de l’Ajuntament de Lleida l’octubre de 2001

Article III - DRET A LA LLIBERTAT CULTURAL, LINGÜÍSTICA I RELIGIOSA

Es reconeix el dret de la ciutadania a exercir i desenvolupar la llibertat cultural.

Tota la ciutadania té el dret a exercir la seva llibertat lingüística i religiosa. Les autoritats municipals, en col·laboració amb les altres administracions, fan tot el que és necessari perquè els infants de grups lingüístics minoritaris puguin estudiar la llengua materna.

La llibertat de consciència i de religió individual i col·lectiva queda garantida per les autoritats municipals a tots els ciutadans i ciutadanes. En el marc de la legislació nacional, les autoritats municipals duen a terme totes les accions necessàries per garantir aquest dret i vetllen per evitar la creació de guetos.

En el respecte del laïcisme, les ciutats afavoreixen la tolerància mútua entre creients i no-creients, com també entre les diferents religions.

Les autoritats municipals conreen la història de la seva població i respecten la memòria dels difunts, tot assegurant el respecte i la dignitat dels cementiris.

Contingut relacionat