Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

CIRCUIT D’ACOLLIDA PERSONES QUE FUGEN DE LA GUERRA D’UCRAÏNA PORTA D’ENTRADA AL CIRCUIT: SERVEI DE PRIMERA ACOLLIDA COMARCAL/ MUNICIPAL

En el cas d’arribades de famílies:

Si tenen referents al territori i tenen allotjament inicial:
  - Veure composició de la unitat familiar
  - Detecció de necessitats (manutenció, traducció..)
  - Informar de les arribades al municipi al personal d’acollida del municipi o Consell Comarcal
  - Detecció de menors que viatgen sense referents adults de cura: Notificar a la DGAIA
  - Si tenen intenció de quedar-se al municipi, se’ls dona suport amb l’inici de tràmits:
  - Empadronament
  - Comprovació existència/ vigència passaports. Si cal fer tràmit: Contactar amb consolat d’Ucraïna a Barcelona
  - Informació sobre com sol·licitar la Protecció Temporal. Facilitar petició de cita prèvia.
  - Tràmit targeta sanitària- Centres Atenció Primària
  - Si hi ha menors amb referent adult: inici contacte amb Educació per a tràmits d’escolarització

Si tenen referents al territori però NO tenen allotjament inicial:
  - Veure composició de la unitat familiar
  - Detecció de necessitats (manutenció, traducció...)
  - Informar de les arribades al municipi al personal d’acollida del municipi o Consell Comarcal
  - Posar-se en contacte amb l’agent d’acollida referent per a derivar segons els recursos més adients

Si NO tenen referents al territori ni allotjament
  - Cal Contactar amb Serveis Territorial del Departament d’Igualtat i Feminismes, que fa l’enllaç amb Creu Roja i les altres entitats gestores del programa estatal per tal de sol·licitar acollida a les seves places. Mentre això no es fa efectiu, possibilitat d’atenció inicial per part dels Serveis Socials Bàsics municipals.

En el cas d’arribades de grups grans (autobusos o similar)
  - Els serveis territorials d’Igualtat i Feminismes us informaran en cas d’arribades de grups grans i es donarà suport en la coordinació informar-los de la situació i que es donarà suport en la gestió des de la Generalitat. En cas que us arribi la notícia d’aquest tipus d’iniciatives fetes per particulars, cal que n’informeu els serveis territorials del Departament d’Igualtat i Feminismes i els serveis d’acollida de referència, per fer-hi contacte i coordinar-s'hi de la millor manera possible.