Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Edificis de l'esquerra

Alfès - Lleida

S'ha de diferenciar les construccions de les restes dels pavellons militars a l'esquerra de la pujada de les de la dreta.

 Actualment, només podem distingir tres solars edificats amb claredat.
L'edifici situat més a l'esquerra (marcat en vermell) sembla el més important. Es poden observar els envans i semblaria que fos les dependències dels oficials aviadors. El situat més al nord té diferents nivells per la qual cosa semblaria que tingués funcions de taller.
Si s'analitza acuradament el terreny es pot veure en aquesta esplanada una zona enjardinada. Davant de la suposada caseta d'oficials es poden veure unes escales d'accés a aquesta zona enjardinada.
En la fotografia aèria que hem pogut localitzar no hi ha pins que amaguin aquestes edificacions. 

Hi ha molts edificis situats a la dreta de la pujada a la timoneda. Actualment desapareguts en l'esplanació de la terra campa. (2002). Durant els anys 60 i 70 del segle passat es van fer maniobres militars per la zona que van aprofitar aquestes instal·lacions.
Posteriorment, foren quedant oblidades militarment i ocupades espontàniament per passavolants.
Finalment, es va prendre la determinació d'enderrocar aquestes construccions per evitar el poblament conflictiu.
Segons les fotografies aèries (ortofotos) penjades a ICC
(http://www.icc.cat/vissir3/) fins a l'any 2016 l'edifici més important encara tenia teulat. En la fotografia de l'any 2017 ja ha desaparegut el teulat i les parets.