Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

Petit diccionari amb paraules relatives a l'orientació sexual, la identitat de gènere i l'expressió de gènere, per entendre millor la diversitat sexual i de gènere

Andrògin/a: persona que es vesteix, parla, es mou i fa coses que no són femenines ni masculines.

Asexual: persona que no sent atracció sexual per ningú.

Bifòbia: aversió a la bisexualitat o a les persones bisexuals.

Binarisme: concepció, pràctiques i sistema d’organització social que categoritza les activitats, comportaments, emocions i l’anatomia de les persones en dos gèneres: masculí i femení.

Bisexual: persona que sent atracció sexual i afectiva per dones i homes.

Cisgènere: Persona que se sent del gènere assignat en néixer segons les seves característiques biològiques.

Demisexual: persona que només pot sentir atracció sexual quan existeix una estreta relació emocional amb una altra persona.

Disfòria de gènere (o incongruència de gènere): terme mèdic que es refereix a la condició de discrepància d’una persona amb el gènere assignat en créixer.

Diversitat afectiva, sexual i de gènere: fa referència a totes les possibilitats que tenen les persones d’assumir, expressar i viure la seva sexualitat així com d’assumir expressions, preferències o orientacions i identitats sexuals.

Drag-queen: persona transvestida que vesteix de manera exuberant i sofisticada, sovint per actuar en un escenari.

Expressió de gènere: comportament social d’una persona, independentment del seu sexe de naixement i de la seva identitat de gènere.

Gai: Home que sent atracció sexual i afectiva per altres homes.

Gènere: construcció social que associa certs comportaments, anatomies, actituds, estils, formes de vida a homes i dones, amb importants canvis al llarg de la història, però també segons els contextos geopolítics, delimitant el que entenem com a masculí i femení.

Hermafrodita: terme incorrecte per referir-se a les persones intersexuals.

Heteronormativitat: expectativa, creença o estereotip de què totes les persones són o han de ser heterosexuals, o de què, aquesta condició és l’única natural, normal i/o acceptable.

Heterosexual: persona que sent atracció sexual i afectiva per persones de l’altre sexe.

Homoparentalitat: relació existent entre dues mares lesbianes o dos pares gais, i les seves criatures, derivada de la relació jurídica que comporta la filiació.

Homofòbia: aversió a l’homosexualitat o a les persones homosexuals.

Homosexual: persona que sent atracció sexual-afectiva envers persones del mateix sexe.

Identitat de gènere: vivència interna i individual del gènere, tal com cada persona la sent, que pot correspondre o no amb el sexe assignat en néixer i no té res a veure amb l’orientació sexual i afectiva.

Intersexual: persona que ha desenvolupat de manera natural característiques físiques sexuals que no s’ajusten completament als estàndards definits per als dos sexes, culturalment definits com a femella i mascle (en lloc de femenins i masculins).

Lesbiana: dona que sent atracció sexual i afectiva per altres dones.

LGTBI: sigles per referir-se a les persones lesbianes, gais, trans*, bisexuals i intersexuals.

Orientació sexual/sexoafectiva: tendència d’una persona a sentir atracció sexoafectiva per una altra persona o persones.

Pansexualitat/omnisexual: persona que pot sentir atracció sexual i afectiva per qualsevol altra persona, independentment del sexe, del gènere al qual pertany o de la seva orientació sexual i afectiva.

Queer: persona que, no estant d’acord amb la divisió binària dels gèneres tradicional, rebutja identificar-se com un home o una dona, o amb una orientació sexual i afectiva específica.

Reassignació o transició sexual: procés mitjançant el qual les persones transsexuals modifiquen el seu cos per aproximar-lo al gènere sentit. Pot incloure tractaments hormonals i/o cirurgia de reassignació genital.

Rol de gènere: conjunt de comportaments i activitats que s’atribueixen socialment a cadascun dels sexes i que és variable segons les cultures.

Sexe biològic: conjunt de característiques biològiques, especialment de tipus genètic, orgànic i hormonal sobre la base de les quals s’estableix la distinció entre homes i dones.

Trans*: terme utilitzat per descriure diferents disconformitats en el sexe o gènere d’una persona. Es fa servir l’asterisc com una forma de visualitzar la diversitat d’identitats (transgènere, transsexual, transvestit, drag-queen, etc.).

Transfòbia: aversió a la transidentitat o a les persones trans*.

Transgènere: persona que sent del gènere contrari a aquell que se li va atribuir en néixer amb independència que aquesta persona s’hagi sotmès o no a una intervenció quirúrgica.

Transsexual: persona que s’identifica amb el gènere oposat a l'assignat socialment d’acord amb els seus trets sexuals i que poden optar per una intervenció quirúrgica per adequar la seva aparença física.

Transvestida/transvestit (Cross-Dresser en anglès): persona que li agrada presentar una aparença contrària a la del gènere atribuït en néixer a través de la vestimenta, actituds i comportaments.