Saltar al contingut Saltar a la navegació Informació de contacte

1er Congrés Convivència a la Ciutat

Celebrat el 23 i 24 de març del 2006

En primer lloc van destacar la riquesa i pluralitat de les intervencions fetes tant pels ponents com per als participants en el Congrés.
Com sempre es dóna en temes que mouen tantes persones i un alt grau de motivació com el que es va viure en aquells dos dies, el temps s'ha quedat curt i per això volem agrair especialment l'esforç de concreció que han fet tots els ponents i els participants a l'hora de fer intervencions.

Al llarg del congrés van aparèixer tot un seguit d'idees i conceptes que tot seguit tractarem de sintetitzar:

Es va exposar la importància de la creació, des dels ens públics, de polítiques de proximitat, encaminades a afavorir la convivència, i per això cal una veritable voluntat i compromís polític.

Es pot parlar de bones pràctiques quan es donen actuacions polítiques i amb les suficients dotacions econòmiques.

En concret:

- Un treball transversal, que suposi la implicació de totes les àrees i departaments.
- La concreció de polítiques d'abast generalista.
- Claredat. Informació, comunicació, sensibilització i transparència que generin confiança, diàleg, trencant estereotips.
- Augmentar i descentralitzar els recursos i la seva gestió, per distribuir-los segons les demandes i necessitats reals.
- La formació continuada i suport als professionals en la seva tasca, i per últim,
-
 La implicació i motivació de la ciutadania mitjançant la seva participació activa, treballant en col·laboració amb la xarxa associativa.

Es va parlar de la necessitat d'una ciutadania activa, en concret de les dones i dels diferents estils de vida, del jove i els reptes de cara a les seves perspectives de futur i per últim de la xarxa associativa, com a element per afavorir la convivència i la cohesió social.